Firma Kvalitetsmanual - erklæringer med eller uden sikkerhed

Firma kvalitetsmanualen er udviklet som et supplement til Arbejdsplan for revisorer i samarbejde med Karnov Group A/S.

Generelt
Ligesom Arbejdsplan for revisorer er også Firma kvalitetsmanualen et fagligt indholdsprodukt til IT Revisor, og den dækker beskrivelse af revisionsfirmaets kvalitetsstyringsprocedurer på alle de arbejdsområder, der er berørt af kravene i revisorloven, bekendtgørelserne og de gældende revisionsstandarder - ISQC 1, ISA´er, ISRE´er og alle de andre. 
Desuden dækkes beslægtede områder, der også tilhører revisors normale forretning.

Firma kvalitetsmanualen udgør en overordnet beskrivelse af procedurer i forhold til det i forvejen eksisterende opgaveorienterede indhold i Arbejdsplan for revisorer.

Indholdet
Firma kvalitetsmanualen gør udstrakt brug af henvisningslinks til Karnov Groups Skat og Regnskab såvel som til arbejdspapirerne i Arbejdsplan for revisorer, og er suppleret med Revisortilsynets checklister, med gennemarbejdede referencer til kvalitetsmanualen og arbejdsplanen. Desuden er manualen suppleret med oversigt over anvendte begreber og deres betydning, foruden supplerende konkrete bilag.

Fordele for revisionsfirmaet
- Nemmere og sikrere kontrol når Revisortilsynet er på besøg
- Sammenhængende overblik over firmaets kvalitetsstyring for alle medarbejdere
- Sikrer at firmaets kvalitetsstyring lever op til alle krav

 

Firma Kvalitetsmanualpdf ikon