Faglige værktøjer

Også et fagligt indhold som løbende opdateres som en del af dit abonnement

Regnskabsmodellerne indeholder paradigmer til ledelsespåtegning, revisors erklæringer, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis. Erklæringerne udarbejdes med udgangspunkt i anbefalinger fra FSR – danske revisorers udvalg REVU. De faglige værktøjer omfatter en eksempelsamling af standarderklæringer.

Som et supplement til Arbejdsplan for revisorer udvikler og vedligeholder Wolters Kluwer en lang række paradigmer til kundeaftaler, ledelsens regnskabserklæring, revisionsprotokollater og andre standarddokumenter, som er anvendelige i dokumentationen af erklæringsarbejdet. Ydermere udvikles og vedligeholdes regneark, som kan anvendes både til afstemning og kontrol, men også til rådgivning.

Værktøjerne er udarbejdet eksklusivt til IT Revisor brugere og findes under den faglige fane på hjemmesidens kundeområde. Det er ikke et krav, men en fordel, man abonnerer på Arbejdsplan for revisorer for at benytte værktøjerne. Brugerne af arbejdsplan for revisorer har glæde af mere automatik end andre brugere.

Se faglige værktøjer herlock icon