Arbejdsplan for revisorer - erklæringer med eller uden sikkerhed

En standard arbejdsplan med indbyggede planlægningsmemoer og standard arbejdspapirer (checklister):

- alle standarderklæringer
- erklæringer uden sikkerhed

Generelt
Arbejdsplan for revisorer bliver løbende vedligeholdt og videreudviklet i samarbejde med Karnov Group A/S for at sikre overholdelsen af relevant lovgivning, bekendtgørelser, revisionsstandarder - ISQC 1, ISA'er, ISRE´er og alle de andre.
Arbejdsplanen er opdelt i et Stamarkiv og et Arbejdsarkiv, der omfatter alle de traditionelle arbejdsopgaver, en revisor udfører for sin kunde, og de enkelte arbejdsarter understøttes af mere end 300 profesionelle arbejdspapirer, checkskemaer m.v. Til arbejdsplanen kan også anskaffes den overordnede Firma kvalitetsmanual.  

Funktioner
Revisor kan frit foretage egne tilpasninger og udvidelser af standarden og alligevel bibeholde fordelen ved den efterfølgende opdateringsservice fra Wolters Kluwer.
Arbejdet på kunder planlægges første gang ved 'plukning' i standard arbejdsplanen, eventuelt suppleret med planlæggers redigering af de tilhørende standard arbejdspapirer. For efterfølgende arbejdsår kan der tages udgangspunkt i tidligere års planlægning, evt. suppleret med ønskede nye arbejdsopgaver. Til planlægningen bruges systemets Planlægningsmemoer, som er udarbejdet med henblik på enkel og sikker opgaveplanlægning, i overensstemmelse med den nye revisionsproces, 'The Audit Risk Model'.
Arbejdet udføres udfra de planlagte arbejdsarter og arbejdspapirer, men med mulighed for bearbejdning også af ikke planlagte arbejdsarter.

Arbejdsplan for revisorerpdf ikon

Arbejdsplan for revisorerpdf ikon  
-erklæringer uden sikkerhed