Rapportdesigner

Som revisor kan du designe dine helt egen rapporter eller tilpasse vore standardrapporter.

Generelt
Værktøjet sætter dig i stand til at foretage ændringer i rapporter - for eksempel en anden opbygning af resultatopgørelsen, uden at du mister fordelene ved at anvende standardrapporter. Grunden til at dette er muligt er at alle elementer i en rapport tildeles en entydig identifikation, der sikrer at dine ændringer beholdes, når standardrapporterne opdateres.

Funktioner
Grafisk oversigt over indholdet i alle rapporter (visning i træ). Omfattende beskrivelse af indholdet i standardrapporterne i hjælpefunktionen. Alle delrapporter kan anvendes overalt. Du skal altså kun lave én rapport til visning af f.eks. Anlægsaktiver.
Det er også her, du kan se standardrapporters ophægtning til XBRL, eller foretage ophægtning hvis du selv har lavet rapportdesign.

Rapportsystemetpdf ikon