Intern planlægning

Her samles alle medarbejderes opgaver til en oversigt med mulighed for kapacitetsdisponering med en visuel kontrol af belastningskonsekvenserne.

Generelt
Intern planlægning er det centrale kapacitetsplanlægningsværktøj. Opgaver, der er planlagt i systemets øvrige moduler, samles her, med mulighed for visning af såvel kapacitetsmæssige som økonomiske konsekvenser.
Egentlige planlagte opgaver fra systemets arbejdsplaner kan suppleres med 'fremskrivninger' fra virksomhedens time-/sagsregnskab, og forsøgsvise såvel som endelige omdisponeringer kan foretages

Funktioner
Opgaveoversigt med disponering og import eksport af opgaver fra systemets andre moduler.
Registrering/ajourføring af opgaveoversigt, som egentligt budget for time-/sagsregnskabet.
Udvælgelse fra tidligere registreringer i time-/sagsregnskab og fremskrivning til automatisk oprettede opgaver.

Intern planlægningpdf ikon