Anlægsaktiver

Anlægsaktiv kartotek kan oprettes og vedligeholdes som en integreret specifikation af kontoplanens aktivkonti, med mulighed for automatiske afskrivnings- og avanceberegninger.

Generelt
Holder styr på kundens anlægsaktiver, afskrivninger og evt. foretagne reguleringer.

Funktioner
Stamkort og grupperede oversigter kan nårsomhelst udskrives. Afskrivninger/reguleringer kan beregnes og danne relevante samleposter til finansregnskab. Køb og salg foretages også integreret med finans.