Effektiv integration med eksterne programmer

Som alle moderne ERP systemer har IT Revisor også generelt meget kraftfulde funktioner til import og eksport af data via tekstfiler i 'komma' separerede eller faste formater. Du kan nemt oprette definitioner til alle formål, og du har mange forud definerede standard opsætninger til rådighed.


I tillæg til disse generelle muligheder, er IT Revisor født med en lang række specielt udviklede integrationer:


Skatteberegningsprogram
Det kendte skatteberegningsprogram fra Wolters Kluwer startes direkte fra IT Revisor, og alle relevante bogførte data er automatisk til rådighed i skatteprogrammet. En løbende opdatering af de talmæssige sammenhænge sikres i samarbejde med udbyderen.

IT Business hos revisors kunder
IT Business Light er det økonomisystem Wolters Kluwer har udviklet til revisors kunder. Programmet betjenes præcist som IT Revisor, og dets data er 100 % kompatible med IT Revisor, så dataudvekslingsproblemer er reduceret til et tryk på en knap. IT Business Kassekladdeprogram er det helt enkle alternativ til revisors kunde.

Andre ERP programmer hos revisors kunder
Wolters Kluwer arbejder løbende på at gøre integrationer til markedets populære ERP programmer nemmere og bedre for revisor. 

Microsoft Office

  • I næsten alle data dialoger kan de viste data ved et tryk på en knap overføres via standard formater til f. eks. Microsoft Word eller Excel.
    I alle arbejdspapirer kan indlægges links til aktivering af alle slags filer/programmer, og for Word eller Excel understøttes dette af standard COM server teknologi, som gør disse dokumenter til en organisk udvidelse af IT Revisors arbejdspapirer.
  • I alle udskrifter kan - udover printer eller skærm - udskriften vælges til disk i relevant standard format for videre visning eller bearbejdning (f. eks. RTF, Excel, Tekst eller PDF).
  • Regnskabsrapporter kan fx dannes til direkte visning og evt. bearbejdning i Word.
  • Med integrationen til Outlook kan Outlooks opgavebakke benyttes til opgavestyringen i IT Revisor, og elektronisk arkivering af alle slags emner i Outlook kan foretages direkte i IT Revisors dokumentdatabase.

 En række andre integrationer er indbygget i IT Revisor:

  • Direkte ODBC adgang til Stellar Office database til import af data.
  • Replikeringsløsning for kundeoplysninger i forhold til Revimentor.
  • Replikeringsløsning for kunde-, opgave-, medarbejder- og tidsregistreringsoplysninger i forhold til TimeView.
  • Direkte læsning i PC Sprint kartoteker for import af data.

e-conomic integrationpdf ikon

C5 integrationpdf ikon

IT Notespdf ikon