Import/Eksport

Import til og eksport fra IT Revisors database foregår generelt via tekstfiler i henhold til layoutdefinitioner, der kan redigeres frit af brugeren. Til specielle formål har vi suppleret dette med specifikke, særligt effektive import/eksport funktioner.

Generelt
Overgangen til IT Revisor er gjort let, ved at kunder, kontoplaner og alle bogførte posteringer kan importeres via tekstfiler. Fra MBS C5 løsninger, Stellar Office eller PC-Sprint er det særligt let via direkte kartotekstilgang.
I samarbejdet med revisors kunde foretages ønskede ind- og udlæsninger, f.eks. også af enkelte posteringsark eller en af revisor udarbejdet konteringsvejledning.

Funktioner
Layouts til styring af import og eksport følger med systemet. Herudover kan bruger frit redigere eller oprette/indlæse/udlæse nye layouts.Til import og eksport kan der defineres afgrænsninger på og konverteringer af felters indhold, og specielt for finanskonti kan der f. eks. opsættes hele konverteringstabeller mellem interne og eksterne kontoplaner.
Fra MBS C5 systemer eller Stellar Office kan import ske særligt enkelt via ODBC.

Import/Eksportpdf ikon