Database m.v.

IT Revisors database er organiseret til optimal håndtering af evt. flere revisionsfirmaer, hver med mange kunders administrative data, men med en fælles udnyttelse af arbejdsbesparende og kvalitetsforøgende standarder.

Generelt
Det fysiske databasesystem er baseret på en Pervasive PSQL database, som især udmærker sig ved at være meget driftssikker, hurtig og enkel.
Hertil har vi udviklet et effektivt arkiveringssystem til alle de moderne dokumenttyper.
Den valgte struktur har blandt andet muliggjort den indbyggede simuleringsfunktion, som ligefrem tillader at flere arbejdsdages indsats kan udføres forsøgsvis af brugeren, foruden at kopieringer af udvalgte kunders data sker meget hurtigt.
Brugerlicenser til Pervasive PSQL databasen skal anskaffes særskilt.

Funktioner
Administration af revisionsfirmaer, kunder, medarbejdere og dertil knyttede funktioner og kartoteker er indeholdt i Basis/Database. Kundedata kan sættes i simuleringstilstand, hvorunder alle funktioner kan udføres, med mulighed for nårsomhelst siden at fortryde eller at godkende alle opdateringer.
Printer definitioner kan vedligeholdes såvel generelt, som for enkelte brugere og/eller specifikke udskriftfunktioner.
Faktureringsgrundlag er en 'baggrundsfunktion', der løbende ajourfører totaler for arbejdstid, alle typer posteringer og udskrifter, specificeret pr. kunde og medarbejder m.v.
Til enhver tid kan systemet vise: Hvem kører (hvad)?