Time/sags regnskab

Værktøjet til at sikre, at revisors produktion bliver lønsom.

Generelt
Med fleksibel registrering af produktiv og uproduktiv tid, udlæg, ferie og afspadsering m.v. og kontrol af at alle medarbejdere har indrapporteret/redegjort for forbrugt tid. Fakturering kan ske for udført arbejde, som a'conto fakturering og i form af slutfakturering af en sag/kunde.

Funktioner
Der kan registreres på enhver ønsket kombination af kunder og sager med artsangivelse og en fleksibel prissætning. Budgetter kan registreres eller evt. dannes i den interne planlægning.
Opsætning af fakturaopstilling kan gøres næsten automatisk, men iøvrigt tilpasses yderst fleksibelt på den enkelte faktura. Fra time-/sagsregnskabet kan udskrives et stort antal alternative statistikker og rapporter.

Time/sags regnskabpdf ikon