Sammenligning af skyerne

Sammenligning af platforme ReviSky RegnskabSky Almindelig hosting
Adgang og sikkerhed      
Citrix fjernadgang og sikker sms token logon +
Fuldt skalerbart på virtuelle servere +
Ekstra backup med 5 års retention + +
To ekstra shadow copies pr. dag - tre uger bagud +
Standard 30 dages daglig backup
Antivirus, antispam og sikkerhedsopdateringer
Døgnbemandet teknisk hotline - -
Data og plads      
PSQL database server adgang +
Næsten ubegrænset plads til data + +
Administration inkluderet      
Administrator adgang for Wolters Kluwer +
Oprettelse/nedlæggelse af brugere +
Avanceret printer opsætning + +
Særlige rettighedsstyringer på mapper + +
Installation af dine FIT godkendte programmer + +
Applikationer m.v.      
SMTP server til mail faktura/kontudtog +
Certifikat til nemHandel +
MS Office 2016 ✓ prof ✓ std. ✓ std.
MS Exchange mail
Skat Professionel Nova fra Wolters Kluwer + +
Adgang til PENNEO digital underskrift + +
IT Revisor m.v. +
Diverse hjælpeprogrammer
Professionel hotline på softwaren +

✓: Standard
+: Merpris
-: Ikke muligt